Viltmåls bana 80m.

  • Drivenhet med styrskåp.
  • Banan styrs från skjutledaren eller direkt från skåpet.
  • Skåpet är programmerat med tre hastigheter 2m/s 4m/s samt älg hastigheten.
  • Det är programmerat för automatlöp och stopp vid murkants skytte.
  • Automat vänding av vagnen för egen träning är också programmerat.
  • Start med skott detektor  för stopp murkant skytte.
  • 3,0 kW motor som styrs av en Plc och frekvens omriktare.
  • En pulsgivare mäter start och stopp platser.